KULLANILMIŞ AMBALAJLARIN ...

  İHALENİN KONUSU :

Niteliği, Türü ve Miktarı: İlçemiz sakinlerinin belediye sınırları içerisindeki mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerini yerine getirmek belediyemizin asli görevidir. Bu kapsamda belediyemiz Koordinatörlüğünde, kullanılmış ambalajların (cam, metal, plastik, içecek kartonları, kâğıt / karton, vs.) kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Geri Kazanımı görev alanımız içerisindedir. Bu amaçla Belediye sınırları içinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Kazanımı işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45  maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihalesine çıkarılacaktır.

  (Ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan İHALE İLANI linkinden ulaşılabilir.)
       
  İHALENİN YAPILACAĞI YER : Belediye Encümen Toplantı Salonu
      Celal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 60300 Turhal / TOKAT
  TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0356 275 10 31 - 275 11 56
  ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : temizlik@turhal.bel.tr 
  İHALE DÖKÜMANI GÖRÜLEBİLECEĞİ İNTERNET ADRESİ : http://www.turhal.bel.tr
       
  İHALE TARİHİ ve SAATİ : 07.06.2018 - 10:00
 

İHALE İLANI

: