2019 YILI MECLİS KARARLARI

03 OCAK 2019 OCAK AYI MECLİS KARARLARI  
01 ŞUBAT 2019 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI  
01 MART 2019 MART AYI MECLİS KARARLARI  
26 MART 2019 MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI                                      
08 NİSAN 2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM  
08 NİSAN 2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
02 MAYIS 2019 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM  
02 MAYIS 2019 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
10 HAZİRAN 2019 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI   
05 TEMMUZ 2019 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI  
01 AĞUSTOS 2019 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI  
09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM  
09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 3.OTURUM  
16 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI  
04 EKİM 2019  EKİM AYI MECLİS KARARLARI   
01 KASIM 2019  KASIM AYI MECLİS KARARLARI   
05 ARALIK 2019  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI  
Oluşturulma Tarihi : 01.01.2020