BİR FİKRİM VAR PROJESİ

İlçemizi daha güzelleştirmek, halkımızın yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek, aidiyet duygusunu pekiştirmek niyeti ile ’’Turhal için Bir Fikrim Var ‘’  Projesini hayata geçiridik Turhal Belediye Başkanlığı, hemşerilerinin fikirlerini de sürece dâhil ederek, hizmetlerini hız kesmeden devam ettirmek istemektedir. Her zaman Turhal için yapılacak daha fazla şeyler olduğunu düşünmekteyiz. ’’Turhal için Bir Fikrim Var ‘’ ile vatandaşlarımıza ilçemizin daha güzel hale gelmesi için, doğrudan katkıda bulunma fırsatı vermektedir.  Küçük veya büyük çaplı projeler bulup değerlendirerek, hayata geçirmeyi amaçlamıştır.

HEDEFLERİMİZ

·  Turhal sakinlerinin isteklerinin yetkililerce dikkate alınmasını sağlamak,

·  Vatandaşların Turhal’ın ihtiyaçları konusunda duyarlılık ve farkındalıklarını artırmak,

·  Turhal’ın kültür, eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk, teknolojik alanlarda yeni fikirler ışığında gelişimine katkıda bulunmak,

·  Turhal halkının Turhal’ın gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak.


fikrimvar@turhal.bel.tr

Oluşturulma Tarihi : 08.12.2016