MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Aralık ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

               Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

-Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Ekim Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve Oylanması

-Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

4. Taşınmaz Tahsis Talebinin Görüşülmesi (Belediyemizden Tahsis)

5. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

6. 2018 Yılında Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

7. 2018 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

8. 2017/123-1 Sayılı Meclis Kararının İptali Talebinin Görüşülmesi (Zabıta Yönetmeliği)

9. Kadro İptal- İhdas Talebinin Görüşülmesi

10. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik Masrafların Tespiti Talebinin Görüşülmesi

11. Tam ve Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılması ve 2018 Yılında Verilecek Ücretin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

12. Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2018 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

13. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2018 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

14. Şehit İsmi Verilmesi Talebinin Görüşülmesi


Oluşturulma Tarihi : 24.11.2017