MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Ağustos ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

               Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

---- Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

---- Temmuz Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve Oylanması

---- Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER' e Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi ( Kentsel Dönüşüm İşleriyle Alakalı Turhal Yeşilırmak A.Ş.ye Protokol Devri)

4. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Belediyemiz Müdürlüklerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikler)

5. Güneş Enerji Üretim Santrali Kurulması Talebinin Görüşülmesi

6. Park İsimlerinin Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

Oluşturulma Tarihi : 27.07.2018