BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14.00’da belediye meclis salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.  

Halkımıza ilanen duyurulur. 

              İlker BEKLER
              Belediye Başkanı

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Haziran Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Kesin Hesap Komisyon Raporunun  Görüşülmesi

4. Boş Kadro İptal/İhdas Talebinin Görüşülmesi

5. 2019/38 Sayılı Meclis Kararının İptal Edilmesi Talebinin Görüşülmesi

6. Belediyemizden Kocakavak Şirketine Bedelli olarak Arsa Devri Talebinin Görüşülmesi

Oluşturulma Tarihi : 26.06.2020