TAŞINMAZ SATIŞ VE KAT KARŞILIĞI YAPIM İHALESİ

Mülkiyeti Turhal Belediye Başkanlığına ait olan Pazar Mahallesi, 195 ada 149 ve 151 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı Oto Galeri ve Sanayi dükkanları inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan  bağımsız bölümlerinin tamamının yükleniciye bırakılmasına karşılık belirlenen K.D.V. Dahil 10.000.000,00 TL muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 


İhale İlanı için tıklayınız...