TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede belirtilen taşınmaz, 08/09/2022 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

İhale İlanı için tıklayınız... 


İmar Durumu için tıklayınız...