Turhal Nüfus

Turhal, Tokat sancağına bağlı bir bucak merkezi iken 1923 mülki taksimatında da Tokat vilayeti sınırları içinde bucak olarak yer almıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kale etrafında kümelenmiş, 6 mahallesi ve nüfusu 3000 civarında bir yerleşim yeri iken 1934 yılında Şeker Fabrikasının hizmete girmesinden sonra her alanda önemli gelişmeler kaydeden Turhal, 1942 yılında ilçe olmuştur.

Dünün küçük kasabası, bugünün 31 mahallesi ile geniş bir alana yayılmış; Yeşilırmak’ın her iki yakasında genişlemeye devam etmektedir.

Adres Kayıt Sistemine Dayalı Nüfus bilgileri doğrultusunda açıklanan 2020 yılı İlçemizin toplam nüfusunun 79.776 olduğu görülmektedir.

 


Oluşturulma Tarihi : 01.03.2021