2022 YILI MECLİS KARARLARI

2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI - 1  
2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI - 2
2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI  
2022 MART AYI MECLİS KARARLARI  
2022 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI  
2022 MAYIS MECLİS KARARLARI  
2022 HAZİRAN MECLİS KARARLARI - 1  
2022 HAZİRAN MECLİS KARARLARI - 2  
2022 TEMMUZ MECLİS KARARLARI  
2022 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI  
2022 EYLÜL MECLİS KARARLARI  
2022 EKİM MECLİS KARARLARI
2022 KASIM MECLİS KARARLARI  
2022 ARALIK MECLİS KARARLARI
   

 

Oluşturulma Tarihi : 31.12.2022