2016 YILI MECLİS KARARLARI

  2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  2016 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI
  2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI 
  2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2019