2017 YILI MECLİS KARARLARI

  2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  2017 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI
  2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 1.BİRLEŞİM
  2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 2.BİRLEŞİM
  2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI 
  2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 1.BİRLEŞİM
  2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2.BİRLEŞİM
Oluşturulma Tarihi : 17.01.2019