2019 YILI MECLİS KARARLARI

  03 OCAK 2019 OCAK AYI MECLİS KARARLARI  
  01 ŞUBAT 2019 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI  
  01 MART 2019 MART AYI MECLİS KARARLARI  
  26 MART 2019 MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI  
  08 NİSAN 2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM  
  08 NİSAN 2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
  02 MAYIS 2019 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM                     
  02 MAYIS 2019 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
  10 HAZİRAN 2019 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI   
  05 TEMMUZ 2019 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI  
  01 AĞUSTOS 2019 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI  
  09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 1.OTURUM  
  09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 2.OTURUM  
  09 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI 3.OTURUM  
  16 EYLÜL 2019  EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI  
  04 EKİM 2019  EKİM AYI MECLİS KARARLARI   
  01 KASIM 2019  KASIM AYI MECLİS KARARLARI   
  05 ARALIK 2019  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI  
Oluşturulma Tarihi : 01.01.2020