2021 YILI MECLİS KARARLARI

2021 OCAK AYI MECLİS KARARLARI  
2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI  
2021 MART AYI MECLİS KARARLARI  
2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 1  
2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 2  
2021 MAYIS MECLİS KARARLARI  
2021 HAZİRAN MECLİS KARARLARI  
2021 TEMMUZ MECLİS KARARLARI  
2021 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI 1  
2021 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI 2  
2021 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI 3
2021 EYLÜL MECLİS KARARLARI  
2021 EKİM MECLİS KARARLARI
2021 KASIM MECLİS KARARLARI  
2021 ARALIK MECLİS KARARLARI
   

 

Oluşturulma Tarihi : 01.01.2022