Temizlik İşleri Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751031 - 208 Faks: 2761156 e-posta: osmansoylu@turhal.bel.tr
                 
         
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ               
  Osman SOYLU          
                 
 

 

 

 

 

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütür.

a)Yeteri miktarda araç, gereç ve temizlik elemanı istihdam etmek.

b)Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak, düzenli depolama alanına taşımak.

c)Cadde ve sokakları vakumlu yol süpürme araçları ve meydancılar ile süpürmek suretiyle sürekli olarak temiz tutmak,

d)Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek ilçe halkının temizlik hizmetlerine katılımını sağlayarak "DAHA TEMİZ BİR TURHAL" için birlikte hareket etmek.

e)Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak,

f)Yaz sezonu boyunca plajların günlük temizliğini yapmak ve kış mevsiminde hava koşulları nedeniyle sahillerde oluşan atıkları temizlemek.

g)Doğal afetle karşılaşıldığında, oluşabilecek su baskınlarının önlenmesi ve oluşan kirliliği temizlemek. İlgili birim ve kuruluşlara yardımcı olmak,

h)Temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek,

ı) Bahçe ve budama atıklarının, çöp toplama araçlarına alınamayacak büyüklükteki eski ev eşyalarının (koltuk, kanepe, buzdolabı gibi), molozların Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak toplanmasını sağlamak.

i)Dere ve kanalları temizlemek. 

j)Cadde, sokak ve kaldırımları periyodik olarak su tankerleri ile yıkamak.

k)Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.

l)Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; etkinlik öncesinde ve sonrasında alan temizliğini yapmak.

m)Bölge halkının talep ve isteklerinin takibi ile hızlı şekilde çözümünü sağlamak.

n)Çöp konteynırlarını periyodik olarak dezenfe etmek ve arızalanan konteynırların tamir ve bakımlarını yapmak.

o)Kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik çalışmasını yürütmek Temizlik İşleri Müdürü'nün Görevleridir.

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2019