İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751031 - 251 Faks: 2761156 e-posta: selimkul@turhal.bel.tr
                 
       
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  İNSAN KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRÜ               
  Selim KUL          
                 
 

 

 

 

 

 

1)Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısından alacağı emirleri personeline veya bütün çalışanlara iletmek, görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek,

2)Mevcut personelin durumuna göre birim içi görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek,

3)Komisyon ve kurul üyelik görevlerini yerine getirmek,

4)İşçi personelle ilgili yapılacak TİS görüşmelerine işveren adına katılmak,

5)4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı işlerini yürütmek,

6)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak,

7)Müdürlüklerin iş gücü (İşçi) ihtiyaçlarını belediye şirketi aracılığı ile talep edip karşılamak

8)696 sayılı yasa kapsamında Belediye Şirketinde çalışan işçilerin özlük haklarını takip ve denetimini yapmak

9)Müdür, bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan sorumludur.

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2019