Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751031 - 243 Faks: 2761156 e-posta: mbakiyilmaz@turhal.bel.tr
                 
         
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ               
  Mehmet Baki YILMAZ           
                 
 

 

 

 

 

1)Belediyenin faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmak, vatandaşın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmasını sağlamak,

2)Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,

3)Belediyenin amaç, hedef ve politikaların belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yaparak müdürün bilgisine sunmak,

4)Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,

5)Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçmek,

6)Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verip, takip etmek,

7)Medya mensuplarına, Belediye ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken rahat bir ortam sağlamak,

8)Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Turhal Belediyesi’nin leh ve aleyhinde olan gelişmeleri ve diğer belediyelerle ilgili yenilikleri Belediye Başkanına düzenli olarak rapor vermek,

9)Belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,

10)Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Turhallılara daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,

11)Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan görüntülü ve yazılı haberleri düzenli şekilde arşivlemek,

12)Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

13)Belediye çalışmalarını kamuoyuna ve Turhallılara daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,

14)Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem ile iş birliği içerisinde ayarlamak,

15)Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapmak,

16)Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları için basın açıklaması hazırlamak,

17)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe vermek, arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

18)Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin güncelliğini sağlamak,

19)Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek,

20)Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın belediye yönetimine karşı olumlu düşünebilmesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,

21)Sivil toplum örgütleri ile belediye yönetimini belirli dönemlerde bir araya getirerek Belediye hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenlemek. Belirli günlerde halk günleri toplantıları düzenlemek,

22)Hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan hizmet masası çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak,

23)Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,

24)SMS listelerini hazırlamak, güncellemek, davet, tebrik ve taziye mesajları göndermek,

25)Protokol ve davetli listelerini hazırlamak, güncellemek ve etiket çıktılarını almak, yapıştırmak, dağıtımının takibini ve raporlamasını yapmak,

26)Davetiye, afiş, el broşürü, billboard ve bez afişler yaptırarak, ilgili yer ve birimlere dağıtımlarını sağlamak,

27)Ses düzeni ve anons sistemi kullanımını gerekli kılan faaliyetler için bu sistemlerin hazırlık çalışmalarını yapmak,

28)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

29)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

30)Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

31)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

32)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

33)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

34)Vatandaşlardan e-posta, telefon, faks şahsen ya da medya yolu ile gelen başvuruları, şikâyet, öneri ve talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirmek; en hızlı biçimde çözmek için takip etmek, sonuçlarını izleyerek ilgili kişi ve kurumlara iletmek,

35)Turhallıların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapmak,

36)Sahada araştırma yapmak ve bilgilerin sisteme entegrasyonunu sağlamak, ilgili makamlara araştırma raporu yazmak,

37)İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2019