Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  Telefon: 0356 2751031 - 262 Faks: 2761156 e-posta: turangokce@turhal.bel.tr
                 
         
    İlgili Dökümanlar  
    Müdürlük Duyuruları  
    Müdürlük Yönetmelikleri  
    Müdürlük Haberleri  
    Müdürlük Raporları  
  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ               
  Turan GÖKÇE          
                 
 

Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren Turhal Belediyesinde çalışmaya başlamıştır. Belediyemizde birçok görevlerde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.


 

1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü Turhal Belediyesi sınırları dâhilindeki her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde daha iyiye götürülmesinin amaç edilerek, faaliyetlerini planlayan ve yaptıran bir servistir.

2)Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

3)İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanı, yaya yolları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerler, Fen İşleri Müdürlüğünce projelendirme ve uygulamasını yaptıktan sonra, toprak tesviye çalışmaları, çim ekimi, ağaçlandırma, oyun gruplarının, spor aletlerinin, oturma bankı ve kamelyaların vb. projelendirilen yerlere yerleştirilmesini sağlamak.

4)Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık vb. tesisleri yapmak ve işletmek.

5)Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar,festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

6)Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açma ve bu kurslara katılımını artırmaya çalışmak.

7)Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

8)Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

9)Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.

10)Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek

11)Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yaptırmak.

12)Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.

13)Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak, yeşil alanlara sulama tesisatı kurmak.

14)Yeşil alanları sulamak için TUSKİ’ye başvurup tesisat yaptırmak.

15)Parkların aydınlatılması için İŞLETME müdürlüğüne başvurup çalışmaları başlatmak.

16)Zorunlu hallerde ağaç kesimi yapmak ve ağaç taşıma işlemini gerçekleştirmek.

17)Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

18)Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

19)Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların,  piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yaptırmak.

20)Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama vs. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

21)Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.

22)Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.

23)Müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.

24)Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.

25)Şehrin estetiği için süsleyici materyaller(çiçeklik) uygulaması ve havuzlar yapmak.

26)Kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarını sağlıklı bir kent görünümü için standartlar seviyesine ulaştırmak.

27)Alım hizmet ve yapım ihalelerinin gerekli işlemlerini yapmak.

28)Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

29)Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.

30)Yıllık faaliyet raporu ve bütçe taslağı hazırlamak.

31)İş ve işyeri ortamını iyileştirme ve geliştirmeye çalışmak.

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2019