METRUK BİNALAR DUYURUSU-6

İlçemiz Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Akçaağaç Sokak No:19 adresinde kayıtlı 417 ada 20 numaralı parsel üzerinde bulunan tarafımızdan tespit edilen metruk bina sahibine tebligat yapılamaması sebebiyle İmar Kanunu'nun 39.Maddesinin '' Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. ''  hükmü gereği;

İlçemiz Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Akçaağaç Sokak No:19 adresinde kayıtlı 417 ada 20 numaralı parsel üzerinde bulunan bina tarafımızdan incelenmiş olup, mevcut yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesi gereği; bina eskimiş ve yıpranmış olması nedeniyle taşıyıcı sistemi ve yapı elemanları zarar görmüş, çökme ve yıkılma tehlikesi olması, aynı zamanda bimekan tabir edilen şahısların ve madde bağımlısı olan kişilerin içeriye girerek güvenlik sorunu oluşturabileceği, bu mekânların uygunsuz ve ahlaki olamayan amaçlar için kullanılabileceği can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğinden metruk bina olarak tespit yapılmıştır.

05.07.2022

METRUK BİNA TESPİT KOMİSYONU

417 ADA 20 PARSEL  Dökümanları için... Oluşturulma Tarihi : 06.07.2022