METRUK BİNALAR DUYURUSU-7

İlçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Beyza Sokak No:56 adresinde İmar yolu üzerinde bulunan tarafımızdan tespit edilen metruk bina sahibine tebligat yapılamaması sebebiyle İmar Kanunu'nun 39.Maddesinin '' Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. ''  hükmü gereği; ilan yapılmıştır. İlan bilgileri aşağıdadır.

28.07.2022

METRUK BİNA TESPİT KOMİSYONU

Kazım Karabekir Mahallesi Beyza Sokak No:56 Dökümanları için...  


Oluşturulma Tarihi : 28.07.2022