BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi Ocak ayı olağan meclis toplantısını, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14.00’da belediye meclis salonunda yapacaktır.  

Halkımıza ilanen duyurulur.

              İlker BEKLER
              Belediye Başkanı

A- Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

B- Aralık Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

C- Önerge ve Tekliflerin Kabulü 

D- Gündem

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

4. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2022 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

5. Memur ve Hizmetli Olmayanlara  Uygulanacak Yol ve Gündelik Masrafların Tespiti Talebinin Görüşülmesi

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

7. 2022 Yılı Agrega Satış Fiyatı  Değişikliği Talebinin Görüşülmesi

 

Oluşturulma Tarihi : 31.12.2021