TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR

7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14/07/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (l) bendi "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair Bakanlığımızca, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, veteriner fakülteleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 14.12.2021